İlk Yardım Sertifika Programı

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI

ATASEM TARAFINDAN DÜZENLENEN İLK YARDIM SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim Adı İlk Yardım Sertifika Programı
Başlama Tarihi Kesin kayıt sayısı 7 kişiye ulaştığında eğitim tarihi belirlenecektir.
Eğitim Gün ve Saatleri Hafta içi ve hafta sonu eğitim grubu tercihi yapabilirsiniz.
Eğitim Ücreti 300 TL
Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU
Eğitim Yeri ATASEM Derslikleri

İlk Yardım Sertifika Programı Hakkında Genel Bilgi

Yaşatmak istiyor musunuz?
İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları ifade eder.

İlkyardımcı ise İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiyi ifade eder.

Günlük hayatta pek çok acil durumla kendimiz ya da etrafımızdaki insanlar karşılaşabilir. Düşme, kanama, kırık, yanık ya da ani kalp durması gibi. Etrafımızdaki insanlar genellikle ev halkımız ya da iş arkadaşlarımız olmaktadır. Bu insanlara ilk müdahaleyi biz yaparsak sonrasında gelecek ekiplerle ya da hastanede alacakları sağlık hizmeti ile tamamen normal bir şekilde hayatlarına devam edebileceklerdir. Bizbir şey yapamazsak sonuç farklı olacaktır. Bu noktadan hareketle bu kurs düzenlenmektedir.

Bu kursun amacı fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardımcı yetiştirilmesidir.
Bu suretle bireysel gelişimimize katkı sağlayacak şekilde her bir birey ilkyardım eğitimi almaya adaydır. Aynı zamanda iş güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan yasalarımıza göre bütün işletmelerde ilkyardımcı bulundurulması yasal zorunluluktur.

İlkyardımcı bulundurulması İlkyardım yönetmeliği madde 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

Bu konuda son derece deneyimli akademik bir ekiple bu eğitimlerde buluşmayı bekliyoruz.

Yaşatmak istiyor musunuz? Hadi sizi bekliyoruz.

İlk Yardım Sertifika Programı İçeriği

Genel İlkyardım Bilgileri
Hasta / Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Temel Yaşam Desteği (Pratik Uygulama)
Kanamalarda İlkyardım
Yaralanmalarda İlkyardım
Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
Zehirlenmelerde İlkyardım
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
Hayvan Isırmalarında İlkyardım
Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
Boğulmalarda İlkyardım
Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
Kursiyerlerin Sorunlarını Yanıtlama

İl Sağlık Müdürlüğü Denetiminde Yazılı Değerlendirme
İl Sağlık Müdürlüğü Denetiminde Uygulamalı Değerlendirme